ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Zásady pro používání souborů cookie

Partner in Pet Food CZ s.r.o.

Datum provedení posledních změn: 25. května 2018

 1. Společnost Partner in Pet Food CZ s.r.o. (se sídlem na adrese Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 13, IČO: 241 67 819, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 184849; e-mail: info@ppfeurope.com; telefon: +420 234 111 111) (dále jen „Společnost“) využívá soubory cookie v některých částech internetových stránek https://www.propesko.cz/. Soubory cookie jsou soubory, které ukládají informace o internetovém prohlížeči uživatele. Tyto zásady pro používání souborů cookie (dále jen „Zásady“) obsahují informace o používání souborů cookie.
 2. Soubory cookie například umožňují internetové stránce rozpoznat uživatele, pokud tento uživatel již stránku dříve navštívil, nebo pomáhají určit, která část stránky je nejoblíbenější, které části uživatelé navštěvují a kolik tam tráví času. Pomocí rozboru těchto informací je Společnost schopná upravit svou internetovou stránku podle potřeb uživatelů a poskytnout tak rozmanitější uživatelskou zkušenost. Pomocí souborů cookie může Společnost také zajistit, aby informace zobrazené při další návštěvě uživatele splňovaly jeho očekávání.
 3. Společnost si vyhrazuje právo tyto Zásady jednostranně měnit s účinností od takové změny s výhradou omezení stanovených zákonem a v případech, kdy je to nutné, po případném předchozím včasném oznámení Žadatelům. Společnost je oprávněna tyto Zásady měnit zejména v případě, že to vyžadují změny zákona, postup úřadu pro ochranu osobních údajů, obchodní potřeby nebo potřeby zaměstnanců nebo jakákoli nově zjištěná bezpečnostní rizika. Společnost zašle na vyžádání kopii aktuální verze těchto Zásad fyzickým osobám.
 4. Uživatelé si ve svém internetovém prohlížeči nastaví přijetí všech souborů cookie, jejich odmítnutí nebo upozornění na odeslání souboru cookie do počítače uživatele. Každé vyhledávání je jiné (každý vyhledávač je jiný? – pozn. překl.), ve vyhledávači se proto nachází menu „Help“ (Pomoc), kde je možné změnit nastavení souborů cookie. Více informací o povaze souborů cookie a možnosti jejich zablokování naleznete na adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/. Internetové stránky https://www.propesko.cz/ jsou vytvořeny  tak, že ke svému provozu potřebují soubory cookies využívat; zablokování ukládání cookies proto může ovlivnit použitelnost stránek a znemožnit uživateli využití celého obsahu stránek.
 5. Nabídka pro správu souborů cookies v nejpoužívanějších prohlížečích:
  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/t5/Cookies-and-cache/Enable-and-disable-cookies-that-websites-use-to-track-your/ta-p/2784
  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Služba Google Analytics nabízí další způsoby zrušení služby Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
 1. V následující tabulce uvádí společnost seznam souborů cookie, které používá. Společnost je navíc schopna technicky určit, zda uživatel tyto Zásady v minulosti přijal.

 

Název souboru cookie Typ K čemu internetové stránce slouží a jakou funkci má pro uživatele?
Které údaje jsou zpřístupněny?
Životnost
CAKEPHP Soubor cookie používaný společností (soubor cookie první strany). Účelem použití tohoto souboru cookie je identifikovat uživatele. Společnost ukládá jazyk vybraný uživatelem a čas strávený na internetových stránkách Společnosti. Společnost neukládá informace o dalších internetových stránkách navštívených uživatelem. V průběhu aktivity uživatele na stránkách (relace). Soubory cookie nastavené za tímto účelem jsou automaticky smazány v okamžiku zavření internetové stránky.
_gat_UA-# Tento soubor cookie užívá subjekt, který je poskytovatelem služeb Společnosti (soubor cookie třetích stran). Tento soubor cookie umožňuje monitorovat počet návštěvníků a zdroje návštěvnosti internetových stránek a díky tomu měřit a zlepšovat výkon internetové stránky prostřednictvím služby Google Analytics. Bližší informace naleznete na adrese: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 1 minuta

 

line