Výživa

Poruchy metabolismu v důsledku nesprávné výživy
2014. December 14. Víte, že připravit Vašemu mazlíčkovi správnou dávku krmení, obsahující vyvážený poměr všech nezbytných živin je složitý úkol a příprava vyžaduje rozsáhlé znalosti.

V posledních 10 letech došlo k zásadnímu obratu ve výživě psů a koček. Rozhodující měrou k tomu přispěl neuvěřitelný nárůst používání komerčních krmiv. Během několika let jsme z prakticky výlučného používání doma připravovaných krmiv pro zvířata přešli na podstatně lépe vybalancovaná krmiva komerční. Více než 60 % chovatelů psů a koček ve městech používá převážně toto krmivo a více než 80 % majitelů se k připraveným krmivům uchyluje přinejmenším jednou týdně a při pobytech mimo domov, např. o dovolených. Ve vesnickém prostředí dosud převažuje tradiční způsob výživy zvířat, která se nezřídka orientuje na zbytky z domácnosti a požadavky racionální výživy často nesplňuje.

Jedním z podstatných faktorů, podílejících se na vývoji kosterní soustavy, je výživa. Z hlediska správného krmení a příslušných poruch vývoje kostí jsou důležité následující faktory: energie, vápník, fosfor a vitamín D. Poruchy vývoje kostí mohou být způsobeny jak nedostatkem, tak i nadbytkem těchto složek potravy. V dnešní době již nedostatky nehrají podstatnou roli v patogenezi onemocnění kostí, ale spíše nadbytek některých živin a jejich nesprávný poměr ve stravě. Především je potřeba varovat, že vzrůstá riziko nadměrného zásobení některými živinami, poněvadž majitelé se mnohdy uchylují k tzv. dvojímu jištění. Většina chovatelů se však nezbavila zlozvyků z minulého období a v dobrém úmyslu něco nezanedbat přidává i ke kvalitním komerčním krmivům různé přídavky (zejména minerály a vitamíny) a způsobuje zdravotní problémy z nadbytku, resp. z neproporcionální krmné dávky. V následující části se zaměříme na potřeby vápníku a fosforu u rostoucích zvířat a upozorníme na rizika z jejich přebytku či nedostatku.

Vápník a fosfor jsou typickými minerály, jejichž potřeba je v růstové fázi psů i koček odlišná od potřeby v dospělosti. Vyšší potřeba je zjevná zejména u rychle rostoucích velkých a obřích plemen psů. Velmi důležitý je poměr mezi vápníkem a fosforem, který by u rostoucích zvířat měl být cca 1,2-1,5:1 ve prospěch vápníku. V přepočtu na 1 kg sušiny krmiva činí potřeba vápníku 9-16 gramů a potřeba fosforu 7-8 gramů. Ke zdravotním komplikacím u psů dochází, pokud převáží poměr fosforu nad vápníkem, tj. poměr Ca:P je nižší než 1:1. Rostoucí kočky negativně reagují na hladiny vápníku, nižší než 0,9:1. Výsledkem absolutního nebo spíše relativního nedostatku vápníku v důsledku nadbytku fosforuje u obou živočišných druhů je zjišťovaná sekundární nutriční hyperparatyreóza (zvýšená funkce příštítných tělísek). S tímto onemocněním se v posledních letech naštěstí setkáváme stále méně a je klasickým příkladem nesprávné výživy psů krmených tradičním způsobem, kdy dochází k překrmování masem a vnitřnostmi. Krmení masnými produkty vede k absolutnímu přebytku fosforu v krmné dávce (poměr Ca:P je 1:10-30). Kočky tímto onemocněním trpí také, i když ne tak často jako psi.

V posledních 10 letech se stále více setkáváme s nadbytkem vápníku a pokud je v krmné dávce více než dvojnásobek vápníku než fosforu, tj. poměr Ca:P je vyšší než 2:1, můžeme u obou druhů zvířat v růstové fázi očekávat problémy. Kromě zpomalení růstu dochází k různým angulárním (kloubním) deformitám, ale zejména k osteochondróze. V souvislosti s překrmováním vápníkem se stále častěji zjišťuje souvislost s výskytem wobbler syndromu u německých dog, dobrmanů, příp. dalších plemen. S ohledem naalkalizující efekt vápníku se u koček zvažuje vyšší riziko struvitové urolitiázy (kamenů v močových cestách).

Závěr: při podávání krmení je potřeba sledovat obsah stopových prvků a vitamínů, podstatných pro vývoj kosterního systému tak, aby byl ve správném poměru k obsahu energie ve stravě.

Autor: Fedičová Yulia Mgr., PhD.

Zdroje:
Časopis 21. STOLETÍ
Nemoci psa a kočky I-II díl Miroslav Svoboda, David F. Sedior, Jaroslav Doubek, Jiří Klimeš a kolektiv Brno 2008
Veterinární toxikologická databáze https://cit.vfu.cz/vettox

Zpět do novinek

Nabídka produktů

Nejprodávanější výrobky