Výživa

Obezita u psa a kočky
2014. August 17. V současné době stejně jako u lidí, trápí spoustu mazlíčků nadváha nebo dokonce obezita. Obezita je příčina spousty nemocí, které výrazným způsobem ovlivňují zdraví a délku života Vašeho mazlíčka. Redukci váhy lze ovlivnit několika způsoby.

Obezitu můžeme definovat jako patologický stav charakteristický nadbytečným ukládáním tuku. Údaje dokazují, že v současnosti trpí až 50 % všech domácích mazlíčků v Evropě nadváhou a tento stupňující trend nárůstu obezity u zvířat je odrazem nárůstu obezity u lidí. Velmi zajímavá je publikace z ledna 2010 od Niijlanda, Stama a Seidella, která poukazuje na silnou korelaci mezi obezitou u majitelů psů a u jejich svěřenců. Výzkumy dokazují, že lidé s nadváhou obvykle nedokážou přesně odhadnout svoji vlastní hmotnost ani hmotnost svých zvířecích mazlíčků. To je důvod, proč obvykle nemohou jasně rozpoznat tento problém a neuvědomí si závažnost nemocí, jimiž jejich psi a kočky v souvislosti s nadváhou trpí.

Co je příčinou obezity psa a kočky?

1. Většina případů obezity je způsobená překrmováním, často v kombinaci s nedostatkem pohybu. Bylo zjištěno, že nadváha se více vyskytuje u zvířat krmených doma připravovaným krmivem a zbytky jídla, než u těch, která dostávají komerčně vyráběná krmiva. Tento stav je pravděpodobně způsoben velkou variabilitou komponent u doma připravovaných jídel. Příčinou bývá nejen nadměrná krmná dávka, ale především podávání pamlsků, piškotů atd.

2. Další příčinou může být kastrace. Vykastrované feny jsou dvakrát náchylnější k nadváze než nevykastrované. Podobné je to i u samčích kastrátů, i když je zde méně dostupných údajů.

3. Věk psa a kočky. Obezita je častější ve vyšším věku, pravděpodobně vzhledem k poklesu výdeje energie během výkonu. Velmi málo zvířat mladších dvou let trpí nadváhou.

4. Jen ojediněle jsou její příčinou endokrinní poruchy a léky vyvolaná polyfagie. Endokrinopatie, jako jsou například hypotyreóza nebo inzulinom, způsobují obezitu pouze asi u 5% pacientů.

5. Plemenná predispozice byla zjištěna u labradorského retrívra, zlatého retrívra, cairn teriéra, kokršpaněla, kolie, šeltie, dlouhosrstého jezevčíka, baseta a bígla. Na rozdíl od psů jsou nečistokrevné kočky mnohem častěji obézní než šlechtěná zvířata.

Jak poznat obezitu?
Obezita se obvykle zjišťuje vizuálním odhadem a prohmatáním množství tukové tkáně. U normálního psa můžeme snadno nahmatat žebra a při pohledu shora zřetelně vidíme zúžený pas. K tomu je třeba brát v potaz plemenný standard a jinak posuzovat obezitu u psa typu labradorů a jinak u chrtů. U psa je tuk ukládán pod kůží v krajině hrudní, páteřní, pánevní a vnitrobřišní. U koček se pro určení výživného stavu posuzují poněkud odlišné parametry, protože se u nich tuk ukládá na jiných místech. Obezita se projeví: vytvořením kožních řas s tukem na břiše mezi zadníma nohama, rozšířením hřbetu bez viditelných páteřních obratlů, zesílením krku. Většina zdravých neobézních koček váží 3-5 kg. Kočka vážící více jak 5,5 kg trpí pravděpodobně nadváhou. Z tohoto schématu se ale vymykají robustní plemena (mainská mývalí kočka, norská lesní kočka atd.).
 
Co může obezita způsobit?
Obezita může zkrátit život zvířete i o několik let. Stejně jako lidé i obézní psi s každým kilogramem nadváhy kladou zvýšené nároky na všechny svoje orgány. V prvé řadě je to u velkých plemen psů zhoršení zdravotního stavu pohybového aparátu, u psů s dysplazií kyčlí nebo loktů ke zhoršení artrotických změn v kloubech, tím k odmítání pohybu kvůli bolestivosti a následně k dalšímu narůstání váhy.

Dalším rizikovou skupinou jsou psi nebo kočky s onemocněním srdce, kdy srdce u obézního psa musí pracovat mnohem usilovněji, než u psa s normální váhou. Pokud má pes vrozenou nebo získanou vadu srdce, jeho stav se může výrazně zhoršit mnohem rychleji a může dokonce dojít ke kolapsu, zvláště v kombinaci s teplým počasím či větší fyzickou zátěží.

V poslední době je však jedním z nejvíce diskutovaných problémů cukrovka. Toto riziko je vyšší u fen. U koček s nadváhou je její prevalence závratných 11%. Obezita může způsobovat problémy při březosti a porodu a pro veterinární lékaře se přidává také zvýšené riziko při anestezii a komplikace při operačních zákrocích. V neposlední řadě může dojít vlivem nadváhy a obezity ke snížené funkci až selhání jater. 
              
Program pro snížení hmotnosti
se řídí následujícími zásadami: dieta, pohyb a úprava poruch chování zvířete. Obézní zvířata potřebují velmi málo udržovací energie. Dietetický přístup zahrnuje tyto možnosti:

Hladovka. Úplné omezení potravy, pacient má přístup pouze k vodě a je zabezpečený přísun vitaminů a minerálů. Tato metoda redukce tělesné hmotnosti je u psů bezpečná, ale má řadu nevýhod, protože je spojena s velkými ztrátami tkáňových bílkovin. Léčebný efekt hladovky často nebývá dlouhodobý. Hladovka nemůže být doporučena ke snižování tělesné hmotnosti u koček, protože u tohoto druhu je zjištěna přímá souvislost mezi anorexií a patologickou změnou v játrech (idiopatickou lipidózou jater).

Kontrolované snížení přísunu energie. Klinické studie prokázaly, že pokud chceme u psů dosáhnout snížení tělesné hmotnosti o 12-14 % během 12 týdnů, musí být krmeni dietou zabezpečující pouze 45-55 % energetické potřeby pro cílovou hmotnost. U koček je potřeba použít dietu dosahující 60 % energetické potřeby pro cílovou hmotnost. Přibližný denní příjem kalorií u dospělého zvířete s optimální hmotností je 60 až 85 kcal/kg živé hmotnosti. Cílem je úbytek tělesné hmotnosti o 1 až 2 % za týden. 

Existují dvě metody pro snížení příjmu energie:

Krmení redukovanou dávkou běžného krmiva - tato metoda není příliš vhodná, protože komerční krmiva jsou koncipována pro normální energetický přísun. Pokud omezíme příjem energie, tak zároveň redukujeme přísun vitamínů a minerálů, což může při dlouhodobém použití vyvolat zdravotní problémy. Bylo také zjištěno, že pouhé omezení množství krmiva bez restrikce kalorií vede zřídka ke ztrátě hmotnosti.

Druhou alternativu představuje použití speciálně koncipovaných diet sloužících ke snížení tělesné hmotnosti. V jídelníčku lze vybírat buď ze spousty kvalitních „light“ krmení nebo dávat vysloveně diety pro snížení váhy, které mají při stejném objemu krmení výrazně snížen obsah využitelné energie, takže pes nebo kočka nemá hlad ve smyslu, že by dostával malý objem krmení. Tato krmiva zaručují dostatečný přísun esenciálních nutričních látek při sníženém příjmu energie. 

Při snižování hmotnosti je potřeba zvýšit i pohyb a to jakýkoli, kromě ortopedických pacientů, u kterých je ideálním pohybem plavání. Nejvhodnější pohybovou aktivitou obézních psu je také chůze. Poměrně obtížnější je zabezpečit dostatečný pohyb u obézních koček. Zde by se měl majitel snažit podporovat kočku při hraní a stimulovat její pohybovou aktivitu novými podněty (hračky, šplhadla apod.).

Terapie chování - u obézních psů a koček je narušený mechanismus kontroly příjmu potravy. Velmi rozšířeným zlozvykem u těchto zvířat je žebrání, které vede k příjmu krmiva bez pocitu hladu. Modifikace chování zvířete a změnění zvyků majitele jsou nezbytné pro úspěšné a trvalé snížení nadváhy. Zhubnutí je obvykle dosaženo během 10 – 15 týdnů. Do budoucna je důležité vypočítat a pravidelně kontrolovat denní příděl krmiva pro udržení cílové hmotnosti.


Autor: Fedičová Yulia Mgr., PhD.

Zdroj:
Časopis 21. STOLETÍ
Nemoci psa a kočky I-II díl Miroslav Svoboda, David F. Sedior, Jaroslav Doubek, Jiří Klimeš a kolektiv Brno 2008
Veterinární toxikologická databáze https://cit.vfu.cz/vettox

Zpět do novinek

Nabídka produktů

Nejprodávanější výrobky