Víte, že..

Cestování do zahraničí s domácím mazlíčkem – jde to jednoduše dohromady?
2014. December 15. Záleží zcela na vás, jestli svého psa či kočku buď vezmete s sebou na cesty, nebo jej necháte u příbuzných; zaplatíte mazlíčku speciální hotel, nebo se o něj postarají vaši známí. Zde ale pár rad co dělat, když chcete být na cestě kompletní.

Mnoho veterinářů, chovatelů a dalších odborníků často cestování se zvířaty nedoporučují, ale pokud samotný pes nese odloučení těžce, i když ho hlídá spolehlivý jemu známý kamarád, musíte se rozhodnout. Jet společně anebo cestu obětovat a zůstat doma. Pokud se rozhodnete pro cestování s domácím mazlíčkem je potřeba se na cestu důkladně připravit.

Příprava na cestu:

Než se na cestu se svým domácím mazlíčkem vydáte, je dobré si zkontrolovat webové stránky státní veterinární správy (zdroj: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/) kde najdete vždy aktuální informace, které jsou platné pro vycestování mimo ČR, ať už to jsou státy EU nebo další země.

Ty nejdůležitější body jsme pro Vás shrnuli, ať víte, co všechno vás před cestou čeká a můžete se na ni náležitě připravit.

1. Identifikace zvířete

Pes, kočka a fretka musí být označeni mikročipem. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo osoba, která zvíře doprovází, při každé kontrole zajistit zařízení nezbytné na odečítání mikročipu.
Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011.
POZOR! Při cestování do Chorvatska musí být zvíře označeno mikročipem.

Zvíře musí být označeno před očkováním proti vzteklině a před vydáním pasu.

2. Pas zvířete v zájmovém chovu

Pes, kočka a fretka musí být doprovázeni pasem zvířete v zájmovém chovu (dále jen „pas“). Pas je jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou. Chovatel pas získá u soukromého veterinárního lékaře, který je schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, a kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". 

3. Očkování proti vzteklině

Pes, kočka a fretka musí být očkováni proti vzteklině, a to od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky.
Seznam očkovacích látek schválených pro Českou republiku najdete na stránkách státní veterinární správy.

Pro účely cestování se zvířetem se považuje očkování proti vzteklině za platné:

 1. 21 dní po provedení očkování, které je podle vakcinačního schématu požadovaného výrobcem považováno za poslední pro základní očkování,
  nebo
 2. ode dne přeočkování, pokud byla očkovací látka podána během doby platnosti předchozího očkování v zemi, kde bylo toto předchozí očkování provedeno (platnost očkování je dána výrobcem). Toto přeočkování je však považováno za základní, pokud neexistuje veterinární doklad potvrzující předchozí očkování.

4. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území; cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců

Některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině:

4.1 Odčervení

Odčervení psů, koček a fretek musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pase musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku, výrobce a podaná dávka. Účinnou látkou použitého přípravku musí být praziquantel. Odčervení musí být provedeno 120 - 24 hodin před vstupem na území Velké Británie, Irska, Malty nebo Finska.

4.2  Zákaz vstupu psů, koček a fretek mladších 3 měsíců

 • Itálie
 • Kypr
 • Polsko
 • Francie
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Lucembursko
 • Velká Británie
 • Irsko
 • Malta
 • Německo

4.3 Cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců z České republiky do ostatních členských států

Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě, aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

A co cesta zpět?

Zvlášť pokud cestujete mimo země EU je nutno se připravit i na cestu zpět. Z některých zemí je nutné serologické vyšetření na protilátky vztekliny a další potvrzení. Informace se mění na základě situace v jednotlivých zemích, a proto je před cestou vždy dobré zkontrolovat aktuální informace na stránkách státní veterinární správy.

Autor: Pavla Holá


Zpět k radám

Nabídka produktů

Nejprodávanější výrobky